ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Από ένα υψηλά καταρτισμένο συνεργείο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα όπως:

Εκσκαφές
Επιχώσεις Θεμελίων

Κατεδαφίσεις

Οδοποιΐα

Διαμορφώσεις
εξωτερικών χώρων

Τεχνικά έργα

Χώμα για κήπους

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ