ΕΡΓΑ

Μερικά από τα έργα μας

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑΠ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΚΑΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΙΘΕΝΔΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΙΘΕΝΔΥΣΗ