Υπηρεσιες

Υπηρεσιες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα όπως:

  • Εκσκαφές - Επιχώσεις Θεμελίων
  • Κατεδαφίσεις
  • Οδοποιΐα
  • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  • Τεχνικά έργα
  • Χώμα για κήπους

Όποια χωματουργική εργασία και να χρειάζεστε, επικοινωνήστε μαζί μας και εκμεταλλευτείτε την εμπειρία και τις πολύ καλές τιμές μας.