Η εταιρεια

Η εταιρεια

H εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1992 από τους αδερφούς Καρτάλη και αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης που διατηρούσε ο πατέρας τους Πέτρος Καρτάλης από το 1971.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πάνω στο αντικείμενο των χωματουργικών υπηρεσιών καθώς και η προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την διαικπεραίωση των εργασιών αυτών.

Από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι σήμερα οι αδερφοί Καρτάλη έχουν εμπλουτίσει τον εξοπλισμό της εταιρείας με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία όλες τις εργασίες που έχουν αναλάβει, με κόστος προσιτό για τον πελάτη και άψογο αποτέλεσμα.